TG 20018  StoPur EB 200


Innehaver

Sto Norge AS
Waldemar Thranes gate 98 A
0175 Oslo
Norge
66 81 35 00
www.stonorge.no/

Kontaktperson

Marius Ekanger Aasheim M.Ekanger@sto.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Neha Parekh
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Neha Parekh

Golvprodukter

Golvbelegg

Nr. Produkt Innehaver Utløpsdato
TG 20018 StoPur EB 200 Sto Norge AS 01.07.2020