TG 20020  Conboard VR


Innehaver

Byggtilbehørs Guppen AS
Postboks 285 Skøyen
0214 Oslo
Norge
928 83170

Kontaktperson

Kjetil Buene kjetil@fagprofil.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Andreas Olaussen
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Andreas Olaussen

Våtromsplate