TG 20073  Tata Steel stålplatetak med brannmotstand R15 - R60


Innehaver

Tata Steel Norway Byggsystemer AS
Røraskogen 2
3739 Skien
Norge
35915200
www.cbsnordic.no/no/

Kontaktperson

Ivar Stensrud ist@cbsnordic.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Daniel Hallingbye
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Daniel Hallingbye

Konstruksjonssystem av bærende stålplater til tak.