ETA 10-0109  Hilti Firestop Foam CFS-F FX


Innehaver

Hilti Corporation
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Lichtenstein


Kontaktperson

Bernhard Bohnenberger Bernhard.Bohnenberger@hilti.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Arve Bugten

Tokomponent skum for brannisolering av gjennomføringer