TG 20077  Kompaktmur TEK 17


Innehaver

Nordisk Sprøytebetong AS
Eikveien 9
3036 Drammen
Norge
32 20 80 10
www.nosb.no/

Kontaktperson

Per Erik Kristiansen pek@nosb.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Marius Kvalvik
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Øyvind Lødemel

Veggsystem for isolert kjellervegg