TG 20079  Spikerplateforbindelser med brannmotstand


Innehaver

Norske Takstolprodusenters Forening
c/o Norsk Treteknisk Institutt
Postboks 113 Blindern 0314 Oslo
Norge

www.takstol.com

Kontaktperson

Per Skogstad per.skogstad@treteknisk.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Svein Terje Kolstad
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Daniel Hallingbye

Knutepunkter med spikerplater med deklarert brannmotstand

Festemidler

Festemidler for trekonstruksjoner