TG 20081  Norgips Skilleveggsystem


Innehaver

Norgips Norge AS
Postboks 655 Strømsø
3003 Drammen
Norge
33 78 48 00
www.norgips.no

Kontaktperson

Trond Even Fagerli Trond.Fagerli@norgips.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Eli Bjørhovde Rindal
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Øyvind Lødemel

Innvendige skillevegger med stålstendere