TG 20108  Biovac FDN minirenseanlegg


Innehaver

Biovac Environmental Technology AS
Farexvegen 19
2016 Frogner
Norge

www.biovac.no

Kontaktperson

Christine Fischer Tiller christine.tiller@biovac.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Willy Thelin
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Willy Thelin

Minirenseanlegg for rensing av avløpsvann. Anlegget består av en enkelt tank med integrert styring og prosessinnmat.

Sanitærprodukter - avløp

Renseanlegg for husholdningsspillvann <50 PE