TG 20111  Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler


Innehaver

Vestfold Plastindustri AS
Haugan Industriområde
3158 Andebu
Norge
33 43 03 50
www.vpi.no

Kontaktperson

Anders Skjeggerød anders@vpi.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Willy Thelin
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Willy Thelin

Minirenseanlegg

Sanitærprodukter - avløp

Renseanlegg for husholdningsspillvann <50 PE

Nr. Produkt Innehaver Utløpsdato
TG 20118 August AT minirenseanlegg med kjemisk felling August Norge AS 01.04.2022
TG 20126 August AT minirenseanlegg med kjemisk felling Biorens Skandinavia as 01.04.2022
TG 20442 Biorock renseanlegg BIOROCK S.à.r.l. 01.09.2023
TG 20108 Biovac FDN minirenseanlegg Biovac Environmental Technology AS 01.02.2023
TG 20583 Biovac FD minirenseanlegg med mottakstank og slamtørke Biovac Environmental Technology AS 01.02.2023
TG 20625 Biovac FD minirenseanlegg med kombitank Biovac Environmental Technology AS 01.02.2023
TG 20439 In-drän biobed 5 minirenseanlegg FANN VA-teknik AB 01.01.2020
TG 20425 Green Rock IISI S6 PRO Green Rock AS 01.10.2019
TG 20324 Bio-Flow Minirenseanlegg Ipec Miljø as 01.04.2019
TG 20106 Klargester BioDisc minirenseanlegg Kingspan Miljø AS 01.04.2022
TG 20402 Klargester Biosafe minirenseanlegg Kingspan Miljø AS 01.04.2019
TG 20577 Klargester BioFicient minirenseanlegg Kingspan Miljø AS 01.11.2022
TG 20150 Klaro Easy minirenseanlegg Klaro Renseanlegg Norge AS 01.05.2023
TG 20582 Topas Plus minirenseanlegg Norsk Miljøservice AS 01.07.2022
TG 20513 Odin Batchpur minirenseanlegg Odin Miljø AS 01.04.2022
TG 20379 Uponor Clean 1 minirenseanlegg Uponor Infra AS 01.04.2019
TG 20111 Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler Vestfold Plastindustri AS 01.10.2021
TG 20117 Baga Easy minirenseanlegg med biotank Vestfold Plastindustri AS 01.10.2021
TG 20247 Wallax minirenseanlegg med biologisk etterpolering Wallax as 01.07.2020
TG 20426 Wallax minirenseanlegg Wallax as 01.07.2020