TG 20116  Therma™ isolasjonsplater av PIR


Innehaver

Kingspan Insulation AS
Slemdalsveien 70 B
0373 Oslo
Norge
94 81 00 33
www.kingspaninsulation.no

Kontaktperson

Torstein Svennevig torstein.svennevig@kingspan.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Daniel Hallingbye
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Daniel Hallingbye