TG 20118  August AT minirenseanlegg med kjemisk felling


Innehaver

August Norge AS
Industriveien 3
1890 Rakkestad
Norge
69 22 33 22
www.augustnorge.no

Kontaktperson

Martin Heen Degnes martin@augustnorge.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Willy Thelin
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Willy Thelin

Minirenseanlegg

Sanitærprodukter - avløp

Renseanlegg for husholdningsspillvann <50 PE