TG 20150  Klaro Easy minirenseanlegg


Innehaver

Klaro Renseanlegg Norge AS
Porsveien 12
4994 Akland
Norge
37 15 68 00
www.klaro.no

Kontaktperson

Elin Lonebu Røseth elin@klaro.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Willy Thelin
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Willy Thelin

Minirenseanlegg av betong eller GUP

Sanitærprodukter - avløp

Renseanlegg for husholdningsspillvann <50 PE