TG 2250  Isofix veggsystem


Innehaver

Isofix AS
Årvollveien 61
4312 Sandnes
Norge
51 67 18 00

Kontaktperson

Leif Berland leif@isofix.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Jon Lundesgaard
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Jon Lundesgaard

Forskalingssystem med ekspandert polystyren til støping av grunnmur