TG 20247  Wallax minirenseanlegg med biologisk etterpolering


Innehaver

Wallax as
Postboks 135
1309 Rud
Norge
67 17 75 00
www.wallax.no

Kontaktperson

Ellen Johanne Winther e.winther@wallax.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Willy Thelin
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Willy Thelin

Sanitærprodukter - avløp

Renseanlegg for husholdningsspillvann <50 PE