TG 2268  Unilin Durelis TG 22 mm


Innehaver

Unilin BVBA, division Panels
Ooigemstraat 3
BE-8710 Wielsbeke
Belgia

www.unilin.com

Kontaktperson

Christian Delaere Cristian.Delaere@unilin.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Jon Lundesgaard
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Magnus Kron

Sponplater til undergulv