TG 20324  Bio-Flow Minirenseanlegg


Innehaver

Ipec Miljø as
Tollnes industriområde
4760 Birkeland
Norge
32 27 75 00
www.miljoe.as/

Kontaktperson

Per Olav Kvitli pok@miljoe.as

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Willy Thelin
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Willy Thelin

Sanitærprodukter - avløp

Renseanlegg for husholdningsspillvann <50 PE