TG 20339  Ardex S 1-K våtromsmembran


Innehaver

Ardex Skandinavia A/S
Marielundvej 4
DK -2730 Herlev
Danmark
+45 44 88 50 50
www.ardex.dk

Kontaktperson

Nicolai Olsen no@ardex.dk

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Andreas Olaussen
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Andreas Olaussen