TG 20379  Uponor Clean 1 minirenseanlegg


Innehaver

Uponor Infra AS
Postboks 23
1541 Vestby
Norge
64 95 66 00
www.uponor.no

Kontaktperson

Linda Gustafsson linda.gustafsson@uponor.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Willy Thelin
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Willy Thelin

Minirenseanlegg

Sanitærprodukter - avløp

Renseanlegg for husholdningsspillvann <50 PE