TG 2303  Combi-Coat ®


Innehaver

Vik Ørsta AS
Postboks 193
6151 Ørsta
Norge
70 04 70 00
www.vikorsta.no/

Kontaktperson

Jarle Bjørdal jarle.bjordal@vikorsta.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Per Christian Moe
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Per Christian Moe

Pulverlakkert stål