TG 20402  Klargester Biosafe minirenseanlegg


Innehaver

Kingspan Miljø AS
Skiveien 42
1410 Kolbotn
Norge
22 02 19 20
www.kingspanmiljo.no

Kontaktperson

Helge Rindal helge.rindal@kingspan.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Willy Thelin
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Willy Thelin

Sanitærprodukter - avløp

Renseanlegg for husholdningsspillvann <50 PE