TG 2032  Leca® Basicblokk LSX, Leca® Lettveggsblokk, Leca® Universalblokk og Leca® Finblokk


Innehaver

Leca Norge AS
Årnesvegen 1
2009 Nordby
Norge
41 43 71 00
www.leca.no

Kontaktperson

Ole Fredrik Fodnes olefredrik.fodnes@leca.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Noralf Bakken
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Noralf Bakken

Lettklinkerblokk til muring av vegg og grunnmur