TG 20406  Weber VentiGuard


Innehaver

Weber Saint-Gobain Byggevarer as
Postboks 216 Alnabru
0614 Oslo
Norge
22 88 77 00
www.weber-norge.no

Kontaktperson

Line Holaker line.holaker@weber-norge.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Noralf Bakken
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Noralf Bakken

Luftet pusskledning