PS 1984  Papiruld/Envinsu


Innehaver

Papiruld Danmark A/S
Brødeskovvej 40
3400 Hillerød
Danmark
48 14 11 88
www.papiruld.dk

Kontaktperson

Andreas Jensen asj@papiruld.dk

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Per Christian Moe
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Per Christian Moe