TG 20425  Green Rock IISI S6 PRO


Innehaver

Green Rock AS
Måseskjærveien 14
5035 Bergen
Norge
95 988 988
www.greenrock.no

Kontaktperson

Jan Kristiansen jan@greenrock.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Willy Thelin
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Willy Thelin

Minirenseanlegg

Sanitærprodukter - avløp

Renseanlegg for husholdningsspillvann <50 PE