TG 20447  Norgesvinduet - vinduer og vindusdører


Innehaver

Norgesvinduet Kompetanse as
Industriveien 1
8680 Trofors
Norge
75 18 09 00
www.norgesvinduet.no

Kontaktperson

Kent Tryggestad kent.tryggestad@norgesvinduet.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Susanne Frank
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Arve Bugten

Vinduer og dører med karm og ramme i tre uten eller med aluminiumskledning