TG 2342  Leca Gulv


Innehaver

Weber Saint-Gobain Byggevarer as
Postboks 6211 Etterstad
0603 Oslo
Norge
04455
www.weber-norge.no

Kontaktperson

Line Holaker line.holaker@weber-norge.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Susanne Frank
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Per Christian Moe

Konstruksjon med flytende golv på løs Leca

Konstruksjoner mot terreng

Golv på grunnen