1071-CPR-1846  Geotextiles and geotextile related products


Innehaver

Fibertex Nonwovens A/S
Svendborgvej 16
DK-9220 Aalborg Øst
Danmark
+45 96 35 35 35
www.fibertex.com

Kontaktperson

Tina C. Larsen tcl@fibertex.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Christian Recker
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Christian Recker