TG 2038  Huntonit Bygningsplater


Innehaver

Byggma ASA
Postboks 21
4701 Vennesla
Norge
38 13 71 00
www.byggma.no/

Kontaktperson

Oddbjørn Kylland Oddbjorn.Kylland@byggma.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Elisabeth Wærnes
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Jan Ove Busklein

Trefiberplater til innvendig kledning