1071-CPR-1875  Glava teknisk isolasjon klasse A2


Innehaver

Glava® AS
Postboks F
1801 Askim
Norge
69 81 84 00
www.glava.no/

Kontaktperson

John Arne Bakke john.a.bakke@glava.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Hans Boye Skogstad
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Per Christian Moe

Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i bygninger og tekniske installasjoner iht. NS-EN 14303, brannklasse A2