1071-CPR-1900  Aluminium for byggverk


Innehaver

Karmøy Rolling Mill Hydro Aluminium Rolled Products AS
Hydrovegen 160
4265 Håvik
Norge


Kontaktperson

Reidulf Steinnes Reidulf.Steinnes@hydro.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Daniel Hallingbye
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Daniel Hallingbye

Metallbaserte konstruksjonsprodukter