1071-CPR-1684  Anchoring of reinforcing steel bar


Innehaver

Mapei AS
Vallsetvegen 6
2120 Sagstua
Norge
62 97 20 00
www.mapei.no

Kontaktperson

Paul Stavem paul.stavem@mapei.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Neha Parekh
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Neha Parekh