1071-CPR-1883  Geotextiles and geotextile related products


Innehaver

Schmitz Foam Products B.V.
Produktieweg 6
6045 JC Roermond
Nederland


Kontaktperson

Ron Moors R.moors@schmitzfoam.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Christian Recker
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Christian Recker