PS 3185  Roma steam-dusjkabinetter og steambad


Innehaver

VikingBad AS
Postboks 96
4891 Grimstad
Norge
+ 47 370 90 600
www.vikingbad.no

Kontaktperson

Kristian Schlanbusch kristian@vikingbad.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Alf Furulund
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Bjørn-Roar Krog

Sanitærprodukter - avløp