ETA 15-0473  Lett-Tak roof elements


Innehaver

Lett-Tak Systemer AS
Hegdal
3261 Larvik
Norge
33 13 28 00
www.lett-tak.no

Kontaktperson

Katrine van Raaij katrine.van.raaij@lett-tak.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Meliha Hrnjicevic