PS 0011  STENI Colour, STENI Vision, STENI Nature og STENI Imago


Innehaver

Steni a.s
Lågendalsveien 2633
3277 Steinsholt
Norge
33 15 56 00
www.steni.no

Kontaktperson

Kjetil Danielsen kjetil.danielsen@steni.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Jon Lundesgaard
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Jon Lundesgaard