PS 3202  Vannutkaster med tilhørende klemringskopling


Innehaver

Tharaldsen AS
Skomakergt. 17
4628 Kristiansand
Norge

www.tharaldsen.no

Kontaktperson

Terje Tharaldsen terje@tharaldsen.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Alf Furulund
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Alf Furulund