TG 2051  Leca Iso 10-20


Innehaver

Leca Norge AS
Årnesvegen 1
2009 Nordby
Norge
41 43 71 00
www.leca.no

Kontaktperson

Ole Fredrik Fodnes olefredrik.fodnes@leca.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Jan Ove Busklein
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Per Christian Moe

Kuler av ekspandert, brent leire til varmeisolasjon av gulv på grunnen.

Isolasjonsprodukter

Lettklinkerprodukter

Nr. Produkt Innehaver Utløpsdato
TG 2051 Leca Iso 10-20 Leca Norge AS 01.07.2021