TG 2052  Leca Isoblokk LSX 25 cm og 30 cm


Innehaver

Leca Norge AS
Årnesvegen 1
2009 Nordby
Norge
41 43 71 00
www.leca.no

Kontaktperson

Ole Fredrik Fodnes olefredrik.fodnes@leca.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Noralf Bakken
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Noralf Bakken

Murblokk med vanger av lettklinkerbetong og kjerne av polyuretanskum