TG 20520  FlowStop lekkasjestoppere


Innehaver

NINGBO Paili Electronic

315821 Ningbo
China


Kontaktperson

Haiping Pang pang@hotmail.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Geir Lippe Stavnes
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Geir Lippe Stavnes