TG 20529  Gelia rør-i-rør system


Innehaver

Ahlsell Sverige AB, Division Gelia
Box 214
SE-467 84 Grästorp
Sverige

www.gelia.se

Kontaktperson

Marcus Leijon marcus.leijon@gelia.se

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Bjørn-Roar Krog
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Bjørn-Roar Krog