1071-CPR-7009  FIXFAST SureFast Fastening System


Innehaver

Fixfast Ltd
Merlin House
Seven Mile Lane, Borough Green, Sevenoaks Kent TN 15 8QY
England


Kontaktperson

Jack Mumford Jack.Mumford@fixfast.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Arve Bugten
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Arve Bugten