TG 20556  Kingspan ThermaTM isolasjonsplater av PIR for kompakte tak


Innehaver

Kingspan Insulation AS
Slemdalsveien 70 B
0373 Oslo
Norge
94 81 00 33
www.kingspaninsulation.no

Kontaktperson

Torstein Svennevig torstein.svennevig@kingspan.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Knut Noreng
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Daniel Hallingbye