TG 20568  Arbor Systemgulv


Innehaver

Arbor AS
Arborveien 10
8690 Hattfjelldal
Norge
75 18 50 00
www.arbor.no

Kontaktperson

Kåre Gabrielsen kaare@arbor.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Eli Bjørhovde Rindal
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Jon Lundesgaard

Tilfarersystem i aluminium og plast for montering av gulvsponplater