TG 20577  Klargester BioFicient minirenseanlegg


Innehaver

Kingspan Miljø AS
Skiveien 42
1410 Kolbotn
Norge
22 02 19 20
www.kingspanmiljo.no

Kontaktperson

Helge Rindal helge.rindal@kingspan.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Willy Thelin
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Willy Thelin

Godkjenningen omfatter BioFicient minirenseanlegg for rensing av avløpsvann, som vist i figur 1. Anlegget består av en enkelt tank med integrert styring og prosessinnmat.

Sanitærprodukter - avløp

Renseanlegg for husholdningsspillvann <50 PE