TG 20580  KNAUF mineralull – 033 og 035


Innehaver

Knauf Insulation AB
Gårdatorget 1
412 50 Göteborg
Sverige

www.knaufinsulation.se

Kontaktperson

Kenneth Ingemarsson kenneth.ingemarsson@knaufinsulation.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Per Christian Moe
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Per Christian Moe