TG 20583  Biovac FD minirenseanlegg med mottakstank og slamtørke


Innehaver

Biovac Environmental Technology AS
Farexvegen 19
2016 Frogner
Norge

www.biovac.no

Kontaktperson

Christine Fischer Tiller christine.tiller@biovac.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Willy Thelin
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Willy Thelin

Biovac FD 5-10 minirenseanlegg for rensing av avløpsvann. Anlegget består av henholdsvis mottakstank, bioreaktor med fastmontert styreenhet og prosessutstyr, og slamtørke.

Sanitærprodukter - avløp

Renseanlegg for husholdningsspillvann <50 PE