NEPD-1292-416-EN  Wall & Water


Innehaver

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal
Norge
38 34 22 00
www.berryalloc.com

Kontaktperson

John Vonli Alloc.Reception@berryalloc.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Christofer Skaar

Laminatbelagte plater til våtromskledninger