PS 0570  Opur drikkevannsfilter, type F 50


Innehaver

Teknisk Vannservice A/S
Postboks 5 Stovner
0913 Oslo
Norge
22 30 37 70

Kontaktperson

Per Opsahl per.opsahl@teva.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Alf Furulund
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Bjørn-Roar Krog