TG 20598  LK VannStopp


Innehaver

LK Systems AB
Box 9113
S-200 39 Malmø
Sverige
+46406985000
www.lksystems.se

Kontaktperson

Henrik Mattsson henrik.mattsson@lksystems.se

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Geir Lippe Stavnes
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Geir Lippe Stavnes