PS 3397  Hunton Nativo trefiberiolasjon


Innehaver

Hunton Fiber AS
Postboks 633
2810 Gjøvik
Norge
61 13 47 00
www.hunton.no

Kontaktperson

Ralf Paustian ralf.paustian@hunton.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Holger Halstedt
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Jan Ove Busklein

Varmeisoleringsprodukter for bygninger, Plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI).